Křižák trojlaločný – Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)

Výskyt: Křižák trojlaločný osídluje plochy s řídkou vegetací. Je méně hojným druhem. Popis: Hlavohruď je tmavohnědá. Zadeček je vejčitý se třemi horizontálními výběžky na zadním konci a dvěma vertikálními v přední části. Zbarven bývá šedě až černě. Nohy jsou kroužkované. Dospělá samice může dorůst asi 7 mm, samec 4 mm. Doba výskytu: Mláďata se líhnou uprostřed léta a přezimují, dospělce nalezneme od dubna do června. Síť: Síť je malá a pevná, spíše nízko nad zemí. Pavouk vytváří stabilimentum, do něhož zaplétá zbytky kořistí (maskování), samice sem také zaplétá i kokon. Na kořist většinou reaguje rychle, přes den sedí na centrálním políčku sítě, mimo síť se zdržuje při ohrožení či nepřízni počasí. Úkryt ani signální vlákno si nestaví. Potrava: Loví malý létavý hmyz.


foto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rückl
© Araneidae-cz