Dobrý den

Vítáme Vás na stránkách Araneidae-cz. Na tomto webu naleznete informace o druzích křižákovitých pavouků vyskytujících se v České republice. Na menu vlevo je kompletní seznam všech rodů a druhů. Kliknutím na odkaz otevřete stránku, kde se Vám dostane informací o příslušném rodu či druhu. Vše je doplněno fotografiemi. Ke každému druhu se budeme snažit opatřit co nejlepší fotografie ilustrující jeho vzhled a způsob života.

Tento web úzce spolupracuje s Youtube kanálem Václava Kroce.

Našimi největšími úspěchy jsou nálezy vzácných horských křižáků: křižák Nordmannův (Araneus nordmanni) a křižák stromový (Araneus saevus). Radek Šich dokonce učinil 8.5.2020 prvonález křižáka rákosového (Larinia elegans) v České republice.

V roce 2020 jsme také nalezli první dospělce křižáka vlnovkového (Neoscona adianta).

Na rok 2021 máme nadále v plánu pátrat po křižákovi nenápadném (A. inconspicua), trojlaločném (C. oculata) a některých druzích křižáků, kteří se vyskytují zatím jen v okolních státech, nicméně výskyt u nás nelze vyloučit. Pokračujeme ve výzkumu způsobu lovu u
křižáka smrkového (Gibbaranea omoeda).

Děkujeme za návštěvu našeho webu!

Tým Araneidae-cz

© Araneidae-cz