Dobrý den

Vítáme Vás na stránkách Araneidae-cz, prezentaci založené Kryštofem Rücklem v roce 2011, kde naleznete informace o křižákovitých pavoucích vyskytujících se v České republice. Na menu vlevo je kompletní seznam všech rodů a druhů. Kliknutím na odkaz otevřete stránku, kde se Vám dostane informací o příslušném rodu či druhu. Vše je doplněno fotografiemi. Ke každému druhu se budeme snažit opatřit co nejlepší fotografie ilustrující jeho vzhled a způsob života.

Tento web úzce spolupracuje s Youtube kanálem Václava Kroce.

Našimi největšími úspěchy jsou nálezy vzácných horských křižáků: křižák Nordmannův (Araneus nordmanni) a křižák stromový (Araneus saevus). Radek Šich dokonce učinil 8.5.2020 prvonález křižáka rákosového (Larinia elegans) v České republice.

V roce 2020 jsme také nalezli první dospělce křižáka vlnovkového (Neoscona adianta). Dalším velkým milníkem české arachnologie je doložení výskytu křižáka Ullrichova (Gibbaranea ullrichi) v ČR v roce 2023.

Na rok 2024 máme v plánu lovit samečka křižáka Ullrichova (Gibbaranea ullrichi). Též pátráme po některých druzích křižáků, kteří se vyskytují zatím jen v okolních státech, nicméně výskyt u nás nelze vyloučit. Pokračujeme ve výzkumu způsobu lovu u křižáka smrkového (Gibbaranea omoeda).

Do budoucna je v plánu doplnění obrázků pohlavních orgánů, aby web mohl sloužit k určování lépe a praktičtěji, než tomu je dosud.

Tento web není (zatím) recenzovaný. Informace o křižácích zde uvedené pocházející z odborných článků a knih jsou doplněny o naše vlastní pozorování. Není zde ovšem záruka, že je problematika obsáhlá komplexně a všechny údaje jsou správně. V případě zájmu některé informace použít pro Vaši práci prosíme o kontaktování e-mailem, a s podklady Vám pomůžeme.

Na projektu se podílejí členové České arachnologické společnosti a další nadšenci do přírodovědy.

Děkujeme za návštěvu našeho webu!

Tým Araneidae-cz


© Araneidae-cz