Křižák vřesový – Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)

Výskyt: Křižák vřesový je druhem světlých xerotermních biotopů. Je to vzácnější pavouk. Početně se vyskytuje pouze na vhodných lokalitách. Popis: Hlavohruď je žlutohnědá s bílou podélnou páskou. Sternum (prsní štít) je zbarveno žlutě až hnědě. Zadeček samice je vejčitý, s bílým foliem ohraničeným světle hnědými pruhy, boky jsou bíle lemované. Samci mají tmavě hnědý až černý zadeček s bílou skrvnou nahoře na jeho začátku. Nohy jsou hnědé s kroužky. Dospělá samice může dorůst asi 3,5 mm, samec 3 mm. Doba výskytu: Dospělce můžeme najít od dubna do září. Síť: Mezi vegetací staví drobnou, méně pevnou síť nízko nad zemí. Signální vlákno a úkryt nevytváří. Sedí na centrálním políčku sítě a číhá na kořist, na kterou reaguje většinou velmi rychle. Potrava: Křižák vřesový loví drobný létavý hmyz.


foto: Oto Zimmermannfoto: Petr Benešfoto: Oto Zimmermannfoto: Oto Zimmermannfoto: Petr Benešfoto: Petr Benešfoto: Oto Zimmermannfoto: Oto Zimmermannfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rückl
© Araneidae-cz