křižák lesní – Zygiella montana (C. L. Koch, 1834)

Výskyt: křižák lesní obývá prvotně horské lesy, ale je schopen přesídlit na mosty, budovy a ploty. V horských oblastech je hojným druhem. Popis: Hlavohruď je červenohnědá s tmavým podélným centrálním pruhem. Pavouk má šedý vejčitý zadeček, uprostřed něho je tmavě ohraničená, bílá až červenohnědá laločnatá skvrna (folium) s centrální světlou páskou. Nohy jsou červenohnědé s tmavým kroužkováním nebo skvrnami. Dospělá samice může dorůst asi 9 mm, samec 5 mm. Doba výskytu: Dospělce najdeme s výjimkou zimních měsíců prakticky po celý rok. Síť: křižák lesní staví hustou, pevnou síť o průměru kolem 10 cm. Na kořist zachycenou v síti většinou reaguje velmi ochotně. Zřetelné signální vlákno je spojeno s úkrytem vystlaným hustým vláknem. V části sítě, za níž vede signální vlákno, se nachází tzv. chybějící sektor (missing sector), kde je síť vystřižena do kruhové výseče. Na síti pavouka přes den nenajdeme. Na rozdíl od ostatních druhů rodů Zygiella a Leviellus dosahují rámová i signální vlákna poměrně malých sítí i cca 1-2metrových rozměrů. Potrava: křižák lesní loví především menší létavý hmyz.


foto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Václav Krocfoto: Václav Krocfoto: Václav Krocfoto: Václav Krocfoto: Václav Krocfoto: Kryštof Rücklfoto: Václav Krocfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rücklfoto: Kryštof Rückl
© Araneidae-cz