Resources

Publications in which web creators participate


Šich R., Komnenov M., Trajkovska M., Just P., Střeštík V. & Rückl K. (2023): New records of Larinia elegans (Araneae: Araneidae) from Czechia and North Macedonia with remarks on its ecology. Arachnology Letters 65: 8-12.


Legátová E., Rückl K., Vaněk O. & Čejková K. (2023): Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku. Notes on occurrence of Cyclosa oculata in Czechia. Pavouk 54: 21–27


Rückl K. (2023): V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného? What does the inconspicuousness of Araniella inconspicua consist in? Pavouk 54: 12–21.


Rückl K. (2023): Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena! The orb-weaver Gibbaranea ullrichi in Czechia – the needle in the haystack was found. Pavouk 54: 5–11.


Rückl K., Kroc V., Legátová E., Bezděčka P. & Čejková K. (2022): Chování křižáka hrbatého a křižáka trojtečného mimo vegetační období. Behaviour of the Orb-weavers Araneus triguttatus and Gibbaranea gibbosa outside the Growing Season. Živa 70 (6): 313–315.


Rückl K. (2022): Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella? Pavouk 53: 10–17.


Čejková K. & Rückl K. (2021): Podivuhodná "rodinka" křižáka pruhovaného. Pavouk 51: 15-16.


Střeštík V. (2022): Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku? Pavouk 52: 14.


Rückl K., Machač O. (2021): Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus. (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. 106(2): 197–204.


Rückl K., Šich R. & Beneš P. (2020): Křižák vlnovkový – další nový druh křižáka pro Českou republiku. Pavouk 49:5-9.


Rückl K. & Šich R. (2020): Vejminek u zápřednice. Pavouk 48:21.


Rückl K. (2020): Křižák Araneus saevus mimo Šumavu?. Pavouk 48: 6.


Šich R.. & Rückl K. (2020): První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice. Pavouk 48: 3-5.


Rückl K. (2018): Gibbaranea gibbosa – Vzácný a ohrožený křižák? Pavouk 45: 4-9.


Dolejš P., Rückl K. (2018): Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh? Živa 2018, 5: 263−265.


Rückl K. & Šich R. (2018): Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu. Pavouk 44: 9-11.


Dolejš P. & Rückl K. (2017): Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 186: 85–92.


Rückl K. (2017): Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás. Pavouk 43: 13.


Rückl K. & Kroc V. (2017): Nezapomínejme na křižáka Larinioides ixobolus
PDF presentation here to download


Rückl K. (2016): Křižáci Araneus saevus a Araneus nordmanni na Šumavě. Pavouk 41: 16-18.


Rückl K., Kroc V. & Červenková J. (2016): Araneus saevus, Araneus nordmanni a jiní křižáci v okolí Horské Kvildy
PDF presentation here to download


Kroc V. (2015): Nález Araneus saevus. Pavouk 39: 12-13.Other articles and books

KŮRKA, Antonín. Pavouci České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2015, 621 s. Atlas (Academia). ISBN 978-80-200-2384-1.

BUCHAR, Jan a Antonín KŮRKA. Naši pavouci. Vyd. 2., upr. Praha: Academia, 2001, 162 s. ISBN 80-200-0331-2.

Šestáková A., Krumpál M. & Krumpálová Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy:I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského, 151 pp.

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

Miller F. (1971): Řád pavouci – Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.

Řezáč M. (2017): Křižák podkorní – evropský pavouk roku 2017 (Nuctenea umbratica – European Spider of the Year 2017). Živa 65 (3): 130-132 (in Czech, English summary).

Řezáč M. (2016): Křižák vířivý – evropský pavouk roku 2016 (Cyclosa conica – European Spider of the Year 2016). Živa 64 (2): 87 (in Czech, English summary).

Jaška P. (2016): Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa [Nuctenea silvicultrix dicovered in a peat-box in Slavkovský les PLA]. Arnika 2016 (2): 28–29 (in Czech).

Machač O. (2016): Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7-8.

Machač O. (2015): Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6-7.

Šestáková A., Marusik Y. M. & Omelko M. M. (2014): A revision of the Holarctic genus Larinioides Caporiacco, 1934 (Araneae: Araneidae). Zootaxa 3894 (1): 61–82. DOI: 10.11646/zootaxa.3894.1.6.

Šestáková A. & Krumpál M. (2013): First record of the spider Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) to the fauna of Latvia. Latv. Entomol. 52: 96–98.

Šuhaj J., Hudeček J. & Chytil P. (2001): Rozšíření křižáka pruhovaného Argiope bruennichi (Araneida: Araneidae) ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika) [The distribution of striped diadem spider Argiope bruennichi (Araneida: Araneidae) in the Silesia and northeastern Moravia (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 50: 83–88 (in Czech, English summary).

Šuhaj J. & Hudeček J. (2000): Šíření křižáka pruhovaného Argiope bruennichi(Araneida: Araneidae) v České republice a poznámky o funkcijeho stabilimenta [Propagation of striped diadem spider, Argiope bruennichi(Areneida: Araneidae) in Czech Republic and comments on function of its stabilimentum]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti5: 217–222 (in Czech, English summary).

Kůrka A. (1998b): Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichiScop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichiScop.)]. Ochrana přírody53: 112–113 (in Czech, English summary).

Jelínek A. (1995): První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider ( Argiope bruennichi) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 253–254 (in Czech, English summary).

Roušar A. (1995): Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope, new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život27: 109–111 (in Czech).

Kůrka A. (1994f): První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne ( Argiope bruennichi) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 25–27 (in Czech, English and German summary).

Kůrka A. (1992c): Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [Argiope bruennichi– a new spider species for Bohemia]. Živa40: 129 (in Czech, English summary).

Kůrka A. (1981a): Nález křižáka Araneus saevus(L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae) [The discovery of Araneus saevus(L. Koch, 1872) in Bohemia (Araneida: (Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 55–57 (in Czech, English summary).© Araneidae-cz